jueves, 5 de septiembre de 2013

BATALLA NAVAL CLASE BARCO DE 4 POSICIONESCLASE BARCO DE 4 POSICIONES


public class Barco_4 extends Barco{
public static int contador_de_barcos =0;

    @Override
    public void posicionarBarcoV(int[][] matriz, int fila, int columna, JLabel a) {
contador_de_barcos++;
        if (fila ==10||fila==9||fila ==8)
        {
           JOptionPane.showMessageDialog(null,"no puedes jugar fuera del juego");
           contador_de_barcos --;
        }
        if (matriz[fila][columna]!=0 ||matriz[fila+1][columna]!=0||matriz[fila+2][columna]!=0 ||matriz[fila+3][columna]!=0)
        {
            JOptionPane.showMessageDialog(null,"posicion tomada");
            contador_de_barcos --;
        }
        else{
           if(contador_de_barcos <=2)
           {
            matriz[fila][columna]=4;
            matriz[fila+1][columna]=4;
            matriz[fila+2][columna]=4;
            matriz[fila+3][columna]=4;
             switch (fila)
                {
                    case 1:

                        switch (columna)
                        {
                            case 1:
                                a.setLocation(50, 40); break;

                            case 2:
                                a.setLocation(90, 40);break;

                            case 3:
                                a.setLocation(130, 40);break;                          
                            case 4:
                                a.setLocation(170, 40);break;
                           case 5:
                                a.setLocation(210, 40);break;                          
                            case 6:
                                a.setLocation(250, 40);break;
                            case 7:
                                a.setLocation(290, 40);break;                          
                            case 8:
                                a.setLocation(330, 40);break;
                            case 9:
                                a.setLocation(370, 40);break;                          
                            case 10:
                                a.setLocation(410, 40);break;
                        }
                        break;

                    case 2:

                        switch (columna)
                        {
                            case 1:
                                a.setLocation(50, 80); break;                        
                            case 2:
                                a.setLocation(90, 80);break;
                            case 3:
                                a.setLocation(130, 80);break;                    
                            case 4:
                                a.setLocation(170, 80);break;
                           case 5:
                                a.setLocation(210, 80);break;                    
                            case 6:
                                a.setLocation(250, 80);break;
                            case 7:
                                a.setLocation(290, 80);break;                          
                            case 8:
                                a.setLocation(330, 80);break;
                            case 9:
                                a.setLocation(370, 80);break;                          
                            case 10:
                                a.setLocation(410, 80);break;
                        }
                        break;

                     case 3:

                        switch (columna)
                        {
                            case 1:
                                a.setLocation(50, 120); break;                        
                            case 2:
                                a.setLocation(90, 120);break;
                            case 3:
                                a.setLocation(130, 120);break;                    
                            case 4:
                                a.setLocation(170, 120);break;
                           case 5:
                                a.setLocation(210, 120);break;                    
                            case 6:
                                a.setLocation(250, 120);break;
                            case 7:
                                a.setLocation(290, 120);break;                    
                            case 8:
                                a.setLocation(330, 120);break;
                            case 9:
                                a.setLocation(370, 120);break;                    
                            case 10:
                                a.setLocation(410, 120);break;


                    }
                         break;

                    case 4:

                        switch (columna)
                        {
                            case 1:
                                a.setLocation(50, 160);break;                          
                            case 2:
                                a.setLocation(90, 160);break;
                            case 3:
                                a.setLocation(130, 160);break;                          
                            case 4:
                                a.setLocation(170, 160);break;
                           case 5:
                                a.setLocation(210, 160);break;                          
                            case 6:
                                a.setLocation(250, 160);break;
                            case 7:
                                a.setLocation(290, 160);break;                          
                            case 8:
                                a.setLocation(330, 160);break;
                            case 9:
                                a.setLocation(370, 160);break;                          
                            case 10:
                                a.setLocation(410, 160);break;
                        }
                        break;

                    case 5:

                        switch (columna)
                        {
                            case 1:
                                a.setLocation(50, 200);break;                          
                            case 2:
                                a.setLocation(90, 200);break;
                            case 3:
                                a.setLocation(130, 200);break;                          
                            case 4:
                                a.setLocation(170, 200);break;
                           case 5:
                                a.setLocation(210, 200);break;                          
                            case 6:
                                a.setLocation(250, 200);break;
                            case 7:
                                a.setLocation(290, 200);break;                          
                            case 8:
                                a.setLocation(330, 200); break;
                            case 9:
                                a.setLocation(370, 200); break;                        
                            case 10:
                                a.setLocation(410, 200); break;
                        }        
                    break;
                     case 6:

                        switch (columna)
                        {
                            case 1:
                                a.setLocation(50, 240);break;                      
                            case 2:
                                a.setLocation(90, 240);break;
                            case 3:
                                a.setLocation(130, 240);break;                      
                            case 4:
                                a.setLocation(170, 240); break;
                           case 5:
                                a.setLocation(210, 240); break;                        
                            case 6:
                                a.setLocation(250, 240);break;
                            case 7:
                                a.setLocation(290, 240);break;                          
                            case 8:
                                a.setLocation(330, 240);break;
                            case 9:
                                a.setLocation(370, 240);break;                          
                            case 10:
                                a.setLocation(410, 240);break;
                        }        
                    break;
                     case 7:

                        switch (columna)
                        {
                            case 1:
                                a.setLocation(50, 280);break;                          
                            case 2:
                                a.setLocation(90, 280);break;
                            case 3:
                                a.setLocation(130, 280);break;                          
                            case 4:
                                a.setLocation(170, 280);break;
                           case 5:
                                a.setLocation(210, 280);break;                          
                            case 6:
                                a.setLocation(250, 280);break;
                            case 7:
                                a.setLocation(290, 280);break;                          
                            case 8:
                                a.setLocation(330, 280);break;
                            case 9:
                                a.setLocation(370, 280);break;                          
                            case 10:
                                a.setLocation(410, 280);break;
                        }
                         break;

                    case 8:

                        switch (columna)
                        {
                            case 1:
                                a.setLocation(50, 320);break;                          
                            case 2:
                                a.setLocation(90, 320);break;
                            case 3:
                                a.setLocation(130, 320);break;                          
                            case 4:
                                a.setLocation(170, 320);break;
                           case 5:
                                a.setLocation(210, 320);break;                          
                            case 6:
                                a.setLocation(250, 320);break;
                            case 7:
                                a.setLocation(290, 320); break;                        
                            case 8:
                                a.setLocation(330, 320);break;
                            case 9:
                                a.setLocation(370, 320);break;                          
                            case 10:
                                a.setLocation(410, 320); break;
                        }        
                    break;
                     case 9:

                        switch (columna)
                        {
                            case 1:
                                a.setLocation(50, 360);break;                          
                            case 2:
                                a.setLocation(90, 360);break;
                            case 3:
                                a.setLocation(130, 360);break;                          
                            case 4:
                                a.setLocation(170, 360);break;
                           case 5:
                                a.setLocation(210, 360);break;                          
                            case 6:
                                a.setLocation(250, 360);break;
                            case 7:
                                a.setLocation(290, 360);break;                          
                            case 8:
                                a.setLocation(330, 360);break;
                            case 9:
                                a.setLocation(370, 360);break;                          
                            case 10:
                                a.setLocation(410, 360);break;
                        }        
                     break;
            //         case 10:
            //             JOptionPane.showMessageDialog(null,"no puedes jugar fuera del juego");
            //             break;
                     default:
                         break;

                }
           }
           else
           {
               JOptionPane.showMessageDialog(null, "limite de barcos de 4 posiciones alcanzado");
           }
        }
    }

    @Override
    public void posicionarBarcoH(int[][] matriz, int fila, int columna, JLabel a) {
        contador_de_barcos++;
        if (columna ==10||columna ==9||columna ==8)
        {
           JOptionPane.showMessageDialog(null,"no puedes jugar fuera del juego");
           contador_de_barcos --;
        }
        if (matriz[fila][columna]!=0 ||matriz[fila][columna+1]!=0||matriz[fila][columna+2]!=0 ||matriz[fila][columna+3]!=0 )
        {
            JOptionPane.showMessageDialog(null,"posicion tomada");
            contador_de_barcos --;
        }
        else{
            if (contador_de_barcos<=2)
            {
            matriz[fila][columna]=4;
            matriz[fila][columna+1]=4;
            matriz[fila][columna+2]=4;
             matriz[fila][columna+3]=4;
        switch (fila)
        {
            case 1:

                switch (columna)
                {

                    case 1:
                        a.setLocation(40, 50); break;

                    case 2:
                        a.setLocation(80, 50);break;

                    case 3:
                        a.setLocation(120, 50);break;                          
                    case 4:
                        a.setLocation(160, 50);break;
                   case 5:
                        a.setLocation(200, 50);break;                          
                    case 6:
                        a.setLocation(240, 50);break;
                    case 7:
                        a.setLocation(280, 50);break;                          
                    case 8:
                        a.setLocation(320, 50);break;
                    case 9:
                        a.setLocation(360, 50);break;                          
    //                case 10:
    //                    a.setLocation(400, 50);break;
                }
                break;

            case 2:

                switch (columna)
                {
                     case 1:
                        a.setLocation(40, 90); break;

                    case 2:
                        a.setLocation(80, 90);break;

                    case 3:
                        a.setLocation(120, 90);break;                          
                    case 4:
                        a.setLocation(160, 90);break;
                   case 5:
                        a.setLocation(200, 90);break;                          
                    case 6:
                        a.setLocation(240, 90);break;
                    case 7:
                        a.setLocation(280, 90);break;                          
                    case 8:
                        a.setLocation(320, 90);break;
                    case 9:
                        a.setLocation(360, 90);break;                          
    //                case 10:
    //                    a.setLocation(400, 90);break;
                }
                break;

             case 3:

                switch (columna)
                {
                     case 1:
                        a.setLocation(40, 130); break;

                    case 2:
                        a.setLocation(80, 130);break;

                    case 3:
                        a.setLocation(120, 130);break;                          
                    case 4:
                        a.setLocation(160, 130);break;
                   case 5:
                        a.setLocation(200, 130);break;                          
                    case 6:
                        a.setLocation(240, 130);break;
                    case 7:
                        a.setLocation(280, 130);break;                          
                    case 8:
                        a.setLocation(320, 130);break;
                    case 9:
                        a.setLocation(360, 130);break;                          
    //                case 10:
    //                    a.setLocation(400, 130);break;


            }
                 break;

            case 4:

                switch (columna)
                {
                     case 1:
                        a.setLocation(40, 170); break;                
                    case 2:
                        a.setLocation(80, 170);break;                
                    case 3:
                        a.setLocation(120, 170);break;                          
                    case 4:
                        a.setLocation(160, 170);break;
                   case 5:
                        a.setLocation(200, 170);break;                          
                    case 6:
                        a.setLocation(240, 170);break;
                    case 7:
                        a.setLocation(280, 170);break;                          
                    case 8:
                        a.setLocation(320, 170);break;
                    case 9:
                        a.setLocation(360, 170);break;                          
    //                case 10:
    //                    a.setLocation(400, 170);break;
                }
                break;

            case 5:

                switch (columna)
                {
                      case 1:
                        a.setLocation(40,210); break;

                    case 2:
                        a.setLocation(80, 210);break;

                    case 3:
                        a.setLocation(120, 210);break;                          
                    case 4:
                        a.setLocation(160, 210);break;
                   case 5:
                        a.setLocation(200, 210);break;                          
                    case 6:
                        a.setLocation(240, 210);break;
                    case 7:
                        a.setLocation(280, 210);break;                          
                    case 8:
                        a.setLocation(320, 210);break;
                    case 9:
                        a.setLocation(360, 210);break;                          
    //                case 10:
    //                    a.setLocation(400, 210);break;
                }        
            break;
             case 6:

                switch (columna)
                {
                     case 1:
                        a.setLocation(40, 250); break;

                    case 2:
                        a.setLocation(80, 250);break;

                    case 3:
                        a.setLocation(120, 250);break;                          
                    case 4:
                        a.setLocation(160, 250);break;
                   case 5:
                        a.setLocation(200, 250);break;                          
                    case 6:
                        a.setLocation(240, 250);break;
                    case 7:
                        a.setLocation(280, 250);break;                          
                    case 8:
                        a.setLocation(320, 250);break;
                    case 9:
                        a.setLocation(360, 250);break;                          
    //                case 10:
    //                    a.setLocation(400, 250);break;
                }        
            break;
             case 7:

                switch (columna)
                {
                     case 1:
                        a.setLocation(40, 290); break;

                    case 2:
                        a.setLocation(80, 290);break;

                    case 3:
                        a.setLocation(120, 290);break;                          
                    case 4:
                        a.setLocation(160, 290);break;
                   case 5:
                        a.setLocation(200, 290);break;                          
                    case 6:
                        a.setLocation(240, 290);break;
                    case 7:
                        a.setLocation(280, 290);break;                          
                    case 8:
                        a.setLocation(320, 290);break;
                    case 9:
                        a.setLocation(360, 290);break;                          
    //                case 10:
    //                    a.setLocation(400, 290);break;
                }
                 break;

            case 8:

                switch (columna)
                {
                     case 1:
                        a.setLocation(40, 330); break;                
                    case 2:
                        a.setLocation(80, 330);break;                
                    case 3:
                        a.setLocation(120,330);break;                          
                    case 4:
                        a.setLocation(160, 330);break;
                   case 5:
                        a.setLocation(200, 330);break;                          
                    case 6:
                        a.setLocation(240, 330);break;
                    case 7:
                        a.setLocation(280, 330);break;                          
                    case 8:
                        a.setLocation(320, 330);break;
                    case 9:
                        a.setLocation(360, 330);break;                          
    //                case 10:
    //                    a.setLocation(400, 330);break;
                }        
            break;
             case 9:

                switch (columna)
                {
                     case 1:
                        a.setLocation(40, 370); break;                
                    case 2:
                        a.setLocation(80, 370);break;                
                    case 3:
                        a.setLocation(120, 370);break;                          
                    case 4:
                        a.setLocation(160, 370);break;
                   case 5:
                        a.setLocation(200, 370);break;                          
                    case 6:
                        a.setLocation(240, 370);break;
                    case 7:
                        a.setLocation(280, 370);break;                          
                    case 8:
                        a.setLocation(320, 370);break;
                    case 9:
                        a.setLocation(360, 370);break;                          
    //                case 10:
    //                    a.setLocation(400, 370);break;
                }        
             break;
             case 10:               switch (columna)
                {

                     case 1:
                        a.setLocation(40, 410); break;                
                    case 2:
                        a.setLocation(80, 410);break;                
                    case 3:
                        a.setLocation(120, 410);break;                          
                    case 4:
                        a.setLocation(160, 410);break;
                   case 5:
                        a.setLocation(200, 410);break;                          
                    case 6:
                        a.setLocation(240, 410);break;
                    case 7:
                        a.setLocation(280, 410);break;                          
                    case 8:
                        a.setLocation(320, 410);break;
                    case 9:
                        a.setLocation(360, 410);break;                          
    //                case 10:
    //                  a.setLocation(400, 410);break;
                }
                 break;
             default:
                 break;

                }
           }
           else
           {
               JOptionPane.showMessageDialog(null, "limite de barcos de 4 posiciones alcanzado");
           }
    }


    }

    /**
     *
     * posiciona Barcos verticalmente
     * controla que no se pase del limite del tablero
     */

    public void resetContador()
    {
        contador_de_barcos =0;
    }

 
}

No hay comentarios:

Publicar un comentario